RG Gold

ҚОӘБ бөлімі бойынша (қалдық қоймасы) қоғамдық тыңдауларының қорытындалары